Ennaltaehkäisevä työhyvinvointi

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi.

Ennaltaehkäisevällä työhyvinvoinnilla on suuri merkitys työntekijän jaksamiseen ja hyvinvointiin. Kun työntekijä voi hyvin, kasvaa työn tuottavuus ja samalla sairauspoissaolojen määrä laskee. Yli 70 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta liik­kuu ter­vey­ten­sä kan­nal­ta liian vä­hän ja yhä useam­mal­la suu­ri osa päi­väs­tä ku­luu is­tuen.

Kokonaisvaltaisen terveyden edistämiseksi tarvitaan yksilöllisiä toimenpiteitä ja suunnitelmia.

FYSIO 2000 LIIKUNTANEUVONTA on etätapaamisina tapahtuvaa yk­si­löön koh­dis­tu­vaa ter­vey­den edis­tä­mis­tä. Se on tar­koi­tet­tu eri­tyi­ses­ti ter­vey­ten­sä ja hy­vin­voin­tin­sa kan­nal­ta riit­tä­mät­tö­mäs­ti liik­ku­vil­le työntekijöille. Ter­veyt­tä edis­tä­vät elin­ta­vat, mu­kaan lu­kien riit­tä­vä lii­kun­ta, ovat te­ho­kas ta­pa eh­käis­tä fyysisiä ja psyykkisiä sai­rauk­sia.

Motiva työhyvinvointivalmennus on FYSIO 2000:nen matalan kynnyksen ennaltaehkäisevä valmennus. Moniammatillinen fysioterapeuttien tiimi on erinomainen ratkaisu mm. Tuki- ja liikuntaelin vaivoista kärsivälle työntekijälle. Motiva -valmennuksessa otetaan huomioon mm. lepo ja palautuminen päivän työn aiheuttamasta stressitekijöistä, liikunta sekä oikeanlainen ja riittävä ravinto.

 

Olipa kyseessä kertaluonteinen hyvinvointikartoitus tai elämäntaparemontti ammattilaisen kanssa, meiltä löydät juuri teille sopivan kokonaisuuden!

Hyvinvointikumppani

FYSIO 2000 on nykyaikainen hyvinvoinnin keskus, jossa yhdistyvät laaja-alainen osaaminen ja intohimo fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Meillä et jää tavoitteidesi kanssa yksin. Yhdessä selvitämme lähtökohdat, määrittelemme maalin ja valitsemme oikeat ihmiset kumppaniksi matkallesi kohti hyvää oloa.

Sinua varten

FYSIO 2000 tarjoaa ihmisen kokoisia palveluita hyvinvointiin. Meillä on helppo olla, turvallista aloittaa ja tuloksellista treenata.

Henkilökohtaisen palvelumme kantavana ajatuksena on auttaa sinua elämisen riemuun, hyvinvointiin ja elämänhallintaan.