Fysioterapeutin suoravastaanotto

Fysioterapeutin suoravastaanotto

Jos sinulla on akuutti (kesto alle 6 vkoa) tuki- ja liikuntaelinvaiva, voit varata ajan suoraan lisäkoulutuksen saaneelta fysioterapeutilta ilman lääkärin vastaanottoa.  Fysioterapeutti haastattelee ja tutkii sinut.  Suoravastaanotolla saat heti ohjeita ja neuvontaa oman vaivan hoitamiseen. Jatkohoidosta tehdään yhdessä suunnitelma. Tarvittaessa sinut ohjataan lääkärin vastaanotolle.

Suoravastaanoton on todettu nopeuttavan asiakkaan kuntoutumista ja nopeuttavan työhön paluuta sekä estävän vaivojen pitkittymistä.

Jos sinulle on sattunut tapaturma tai olet kuumeinen, ota suoraan yhteys lääkäriin.