Allasterapia kuntoutuksen tukena.

Fysioterapia vedessä, eli allasterapia on erinomainen terapiamuoto, josta hyötyvät monet kuntoutujat ikään katsomatta. Allasterapiasta hyötyvät erityisesti neurologista sairautta sairastavat kuntoutujat, eri tavoin vammautuneet kuntoutujat, leikkauksesta toipuvat, tuki- ja liikuntaelin, kipu- sekä hengitys- ja verenkierto-ongelmista kärsivät kuntoutujat.

Allasterapiassa käytetään hyväksi veden fysikaalisia ominaisuuksia ja sen terapeuttisia vaikutuksia. Veden noste mahdollistaa liikkeitä, jotka ovat maalla liian haastavia. Veden vaste/vastus tekee harjoittelusta tehokasta ja hydrostaattinen paine lisää kehon aineenvaihduntaa. Lisäksi lämmin vesi rentouttaa, lievittää kipuja sekä vähentää kudosten jäykkyyttä. Liikkumisen ja lihasvoimaharjoittelun lisäksi myös hengityselimistö saa tarvitsemaansa harjoitusta ja hengitysharjoitukset muun muassa liman irtoaminen toteutuvat kuin itsestään.

Tasapainoa, kehonhallintaa ja koordinaatiota

Allasterapian avulla tuetaan ja mahdollistetaan liikkumista ja toimintakykyä sekä voidaan harjoittaa esimerkiksi tasapainoa, kehonhallintaa ja koordinaatiota. Terapeutin tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan tason mukainen toiminta vedessä. Terapeutti voi kannatella kuntoutujaa sen verran, mikä on tarpeellista hyvän harjoitteluasennon säilyttämiseksi. Allasapuvälineiden avulla voidaan tukea taitojen oppimista sekä tehdä harjoittelusta monipuolista ja motivoivaa. Sopivien apuvälineiden avulla voidaan mahdollistaa myös itsenäinen liikkuminen vedessä. Altaassa käytettävät terapiamenetelmät valitaan aina yksilöllisesti yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Tavoitteena voi olla kehittää myös uimataitoa ja muuta turvallista liikkumista vedessä. Meillä allasterapia toteutetaan jokaisen kuntoutujan yksilöllisen toimintakyvyn ja -tason mukaan lähialueen uimahalleissa. Kuntoutujan oma fysioterapeutti on mukana altaassa tai aikuisilla joskus altaan reunalla. Myös lasten fysioterapiaa voidaan toteuttaa vedessä allasterapiana. Tällöin fysioterapeutti on aina mukana altaassa.

Allasterapiasta hyötyvät mm.

• Aivoverenkiertohäiriön sairastaneet (aivohalvaus, aivoinfarkti)

• Aivo- ja selkäydinvammaiset

• Lihassairaat (MS-tauti, Parkinsonin tauti, SMA, muut lihassairaudet)

• TULE -vaivoista, -vammoista ja -sairauksista kärsivät asiakkaat (Krooninen kipu, amputaatio, nivelrikko, lihasvammat, leikkausten jälkeinen kuntoutus)

• Monimuotoisia sairauksia sairastavat (Ehlers-Danlosin oireyhtymä EDS, kromosomipoikkeavuudet, aineenvaihduntasairaudet, epäspesifi kipu- ja halvausoireet)

• Erityistä tukea tarvitsevat (CP-vamma, muut liikuntavamma, kehitysvamma, Downin oireyhtymä)