Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapia
(Seinäjoki – Ilmajoki)

Lasten fysioterapia on tavoitteellista, leikkiin sijoitettua kuntoutusta, jolla ohjataan keinoja lapsen kehityksen tukemiseen arjessa.

Lasten fysioterapiassa arvioidaan ja tutkitaan kuntoutuksen tarvetta, liikkumistaitoja ja kasvun kehitystä suhteessa ikätasoon, vammaan tai sairauteen. Fysioterapian tavoitteena on parantaa ja ylläpitää lapsen toiminta- ja liikkumiskykyä sekä mahdollistaa tätä kautta osallistuminen mielekkäisiin arjen leikkeihin, koulunkäyntiin, harrastuksiin ja sosiaaliseen elämään. Fysioterapiassa voi tarpeena olla myös kivun kuntoutus. Lasten kuntoutus toteutetaan aina lapsen mieltymysten ja kiinnostuksen kohteiden mukaan ja kuntoutus on lapsen ja perheen tarpeista lähtevää.

Lasten fysioterapiaa toteuttavat Laura Järvi ja Maija Kuusisto.

Ajanvaraus ja lisätiedot:

Laura Järvi
Neurologisen kuntoutuksen koordinaattori
044-764 2001
laura.jarvi@fysio2000.fi

 

Allasterapia, Lasten fysioterapia

Allasterapiaa lapsille ja nuorille

Fysioterapiaa voidaan toteuttaa myös lasten ja nuorten kohdalla altaassa. Lapsilla allasterapia on usein hyvä terapiamuoto, kun halutaan tukea motorista kehitystä ja arjen toimintakykyä. Allasterapiaan sisältyvät tavaroiden pakkaaminen kotona, lähtötilanne, pukuhuone- ja suihkutoimet sekä tietenkin terapeutin kanssa vedessä liikkuminen, harjoittelu ja leikkiminen. Vesi on lapsille mieluinen elementti ja allasterapiassa lapsi kokee erilaisia liike- ja aistikokemuksia kuin kuivalla maalla. Allasterapiassa tulee myös onnistumisen tunteita: vesi mahdollistaa liikkeitä, jotka eivät onnistu kuivalla maalla tai lapsi voittaa veden pelon ja uskaltaakin kurkata vedenpinnan alle. Toisaalta vesi myös rentouttaa ja rauhoittaa.

Lasten allasterapiassa käytetään hyväksi veden fysikaalisia ominaisuuksia: Veden noste mahdollistaa usein liikkeitä, jotka ovat kuivalla maalla liian haastavia. Veden vaste tekee harjoittelusta tehokasta ja veden paine antaa sensomotorista ärsykettä koko keholle. Liikkumisen ja lihasvoimaharjoittelun lisäksi myös hengityselimistö saa tarvitsemaansa harjoitusta ja hengitysharjoitukset muun muassa liman irtoaminen toteutuvat kuin itsestään. Allasterapiassa voidaan tavoitella uintitaidon saavuttamista muun harjoittelun ohella.

Meillä allasterapia toteutetaan aina yksilöllisesti lähialueen uimahalleissa ja oma fysioterapeutti on mukana altaassa ohjaamassa ja auttamassa lasta. Pukuhuone- ja suihkutiloissa mukana on yleensä vanhempi, avustaja tai muu sovittu henkilö. Nuorten kuntoutujien kohdalla pukutilatoimissa vastaavasti voidaan harjoitella itsenäistä toimimista, mutta nämä sovitaan aina kuntoutuja- ja perhekohtaisesti.

Olemme lasten fysioterapiassa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sekä allasterapian palveluntuottaja (Seinäjoki, Ilmajoki, Kurikka, Lapua) sekä teemme yhteistyötä ympäristökuntien terveyskeskusten kanssa.

Yleisimpiä diagnooseja lasten fysioterapiassa ovat CP-vamma, erilaiset lihastaudit, epilepsia, monimuotoiset kehityshäiriöt ja -viiveet, sekä kehitysvammat.

Muita lasten neurologisia kehityshäiriöitä, joita voidaan kuntouttaa lasten fysioterapiassa ovat esimerkiksi dyspraksia (motoriikan vaikeudet) ja erilaiset neuropsykiatrian kirjon häiriöt ja diagnoosit, kuten autismi, ADD tarkkaavaisuushäiriö ja ADHD ylivilkkaus ja tarkkaavaisuuden häiriö.