Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapia on tavoitteellista, leikkiin sijoitettua kuntoutusta, jolla ohjataan keinoja lapsen kehityksen tukemiseen arjessa.

FYSIO 2000 tuottaa lasten fysioterapiaa, neurologista kuntoutusta sekä toimintaterapiaa. Asiakas usein hyötyy moniammatillisesta kuntoutuksesta. Meillä moniammatillisuus näkyy arjessa. Mikäli FYSIO 2000 toteuttaa lapsen sekä fysioterapian että toimintaterapian, laaditaan tavoitteet yhdessä, moniammatillisessa tiimissä. Meillä lasten fysioterapeutti ja toimintaterapeutti keskustelevat keskenään tiiviisti tavoitteiden laadinnan lisäksi terapian toteutusjakson aikana. Tämän vuorovaikutuksen ansiosta usein saamme etuja kuntoutuksen etenemiseen.

Lasten fysioterapiassa mm. arvioidaan, tutkitaan ja mitataan kuntoutuksen tarvetta, liikkumistaitoja ja kasvun kehitystä suhteessa ikätasoon. Fysioterapiassa voi tarpeena olla myös kivun kuntoutus. Myös lapsille annettaan omat harjoitusohjeet, joiden tuloksia ja kehitystä seurataan.

Meillä lasten fysioterapiaa toteuttavat Laura Järvi ja Maija Kuusisto, joilla on pitkä kokemus.

Olemme lasten fysioterapiassa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.

Yleisimpiä diagnooseja lasten fysioterapiassa:  CP-vamma, eilaiset lihastaudit, epilepsia.

Muita lasten neurologisia kehityshäiriöitä ovat esimerkiksi ADD (tarkkaavaisuushäiriö), ADHD (ylivilkkaus ja tarkkaavaisuuden häiriö), autismi, dyspraksia (motoriikan vaikeudet), joita voidaan kuntouttaa lasten fysioterapiassa.