Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia – Kehon ja mielen vuorovaikutus

Psykofyysisessä fysioterapiassa lähtökohtana on ihminen kokonaisvaltaisena yksilönä. Keskiössä on kehon ja mielen jatkuva vuorovaikutus. Kaikki kokemukset ja tunteet vaikuttavat kehoomme ja vastavuoroisesti kehomme tuntemukset vaikuttavat mieleemme. Jännitys voi muuttaa esimerkiksi hengitystä, aiheuttaa vatsakipua tai jopa unettomuutta. Pitkään jatkuva krooninen kipu taas vaikuttaa usein mielialaan.

 

Kuka voi hyötyä psykofyysisestä fysioterapiasta?

Psykofyysisestä fysioterapiasta voi hyötyä aivan jokainen, joka haluaa oppia tuntemaan itsensä ja kehonsa paremmin. Psykofyysistä fysioterapiaa suosittelemme erityisesti, jos sinulla on esimerkiksi:

  • Krooninen kipu (kivun lieventäminen, kivun kanssa elämään opettelu)
  • Ahdistus, paniikkikohtaus tai kovaa jännittämistä (kehon reaktioiden ja tilanteiden tunnistaminen, harjoitteiden avulla tilanteiden hallitseminen)
  • Unettomuus, unihäiriö
  • Stressi
  • Masennus
  • Syömishäiriö
  • Kehonkuvan häiriö, haasteita oman kehon hahmottamisessa
  • Traumaperäisiä oireita

Psykofyysisen fysioterapian keinoin voidaan opetella tunnistamaan erilaisia kehollisia reaktioita ja jokaisen omia tapoja reagoida itselleen haastavissa tilanteissa. Jo pelkkä tilanteen tunnistaminen ja oman kehon toiminnan ymmärtäminen voi helpottaa monia oireita. Vähitellen eri harjoittein voidaan myös oppia hallitsemaan näitä omia reagointitapoja.

Psykofyysisessä fysioterapiassa sinun ei tarvitse suorittaa. Sinulla on lupa olla ja tulla kuulluksi juuri sellaisena kuin olet. Terapiassa tärkeänä osana on luottamus ja vuorovaikutus asiakkaan ja fysioterapeutin välillä. Eteneminen tapahtuu aina sinun omien voimavarojesi mukaisesti.

 

Mitä psykofyysisessä fysioterapiassa tehdään?

Psykofyysisessä fysioterapiassa mietitään aina tavoitteet ja sisältö yhdessä asiakkaan kanssa. Fysioterapia on hyvin läsnä olevaa, sallivaa ja vuorovaikutteista. Sisältö voi vaihdella runsaastikin aktiivisesta tekemisestä rauhoittumiseen, rentoutumiseen ja itsensä kuunteluun. Keskiössä ovat aina asiakkaan tarve ja tunteet, kehon viestit ja viestien tulkitseminen. Harjoitukset voivat olla muun muassa hengitysharjoituksia, erilaisia läsnäolon harjoituksia, kehon toiminnan opettelua monin eri tavoin esimerkiksi liikkuessa. Mitään fysioterapiassa ei tehdä vastoin asiakkaan toiveita, vaan kuljemme matkaa yhdessä.

Miten voin saada psykofyysistä fysioterapiaa?

Psykofyysistä fysioterapiaa voi saada aivan jokainen voimassa olevan fysioterapian hinnaston mukaisesti. Voit myös neuvotella lääkärisi kanssa mahdollisuudesta fysioterapian lähetteeseen, jolloin käynnistäsi vähennetään kelakorvaus.

Psykofyysistä fysioterapiaa on mahdollista saada myös Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Ota yhteyttä niin voimme keskustella eri mahdollisuuksista!