Huco Hyvinvointiprofiili

Huco Hyvinvointiprofiili

Nettikyselynä totetutettu Huco Hyvinvointiprofiili antaa kokonaisvaltaisen kuvan henkilön hyvinvointiin vaikuttavista tavoista ja tottumuksista. Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 15-20min.

Tuloksena saadaan kokonaisvaltainen raportti, jolla kartoitetaan asiakkaan hyvinvointiin vaikuttavat tekijät

Raportissa käydään läpi:

  • luontainen tyyli toimia
  • ruokailu- ja liikuntatottumukset
  • lepo ja palautuminen

Lähtötilanteen analyysi on keskeisen tärkeää, jotta kullekin henkilölle löydetään juuri ne oikeat muutostarpeet, joihin tarttuminen on sillä hetkellä tärkeintä.

Tuloksena syntyvä raportti lisää asiakkaan itsetuntemusta, koska siihen tulostuvat hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyvät vahvuudet ja heikkoudet.

Huco Hyvinvointiraportti yhdistettynä FirstBeat Hyvinvointianalyysiin ovat erittäin toimiva kokonaisuus henkilön aloittaessa FYSIO Personal Training- tai työhyvinvointivalmennusta.
Molemmat testit ovat valikoituneet palveluvalikoimaamme niiden helppouden, toimivuuden ja matalan kynnyksen vuoksi.

Tarjoamme asiakkaalle kaikkiin FYSIO PT 10 ja FYSIO PT 20  -paketteihin Huco Hyvinvointiprofiilin kaupan päälle!