Kinetic Control / Stabilizer

Kinetic Control / Stabilizer

Kinetic Control kuntouttaa liikekontrollihäiriöitä

Kinetic Control on tapa tutkia ja kuntouttaa elimistössä ilmenevää liikekontrollihäiriötä. 50% selkäkipuisista asiakkaista, joille fysioterapeutti voi tehdä jotain (ei esim. selkämurtuma) kärsivät liikekontrollihäiriöstä. Mikä sitten on liikekontrollihäiriö? Jos ihmisen lihakset voitaisiin jakaa hyvin karkeasti kahteen ryhmään ne voitaisiin jakaa syviin lihaksiin ja pintalihaksiin. Syvien lihasten päätehtävänä on suojella ja tukea esimerkiksi selkää eri liikkeissä ja asennoissa. Pintalihasten päätehtävänä on tuottaa liikettä. Kun liikettä lähdetään suorittamaan, lihasten aktivoitumisjärjestyksessä ensin aktivoituvat syvät lihakset, sitten pintalihakset. Liikekontrollihäiriöksi kutsutaan sitä liiallista viivettä, mikä syntyy syvien ja pintalihasten välillä liikkeen aikana, joka ilmenee kipuna. Oletko koskaan kokenut pistävää, kramppimaista kipua täysin mitättömässä liikkeessä ja joutunut kärsimään selkäkivusta sen takia jopa viikkoja? Liikekontrollihäiriötä esiintyykin erityisesti sellaisissa liikkeissä, jotka ovat 20% maksimisuorituksesta, kuten esimerkiksi aivastamisessa, päiväpeiton levittämisessä tai vaikka vain kumartuessa. Kinetic Control -menetelmällä voidaan selkäkipuiselta asiakkaalta selvittää mm. liikekontrollihäiriön suunta, joita ovat eteen- ja taaksepäin suuntautuva häiriö sekä kiertosuunnan häiriö. Liikekontrollihäiriön suunnan löydyttyä, asiakkaalle ohjataan liikkeet, joilla viive pystytään poistamaan.

Liikekontrollihäiriön kanssa käsikädessä kulkee selkärangan syvä tukilihas, elimistön oma tukikorsetti, poikittainen vatsalihas. Oletko koskaan istuessasi, seistessäsi tai jatkuvaa kiertoliikettä tehtäessäsi kokenut selän puutumista tai tunnetta, että selkää on pakko liikuttaa ja vetristää? Silloin puhe on poikittaisen vatsalihaksen kestovoiman heikkoudesta eli poikittainen vatsalihas ei jaksa pitää asentoa yllä. Syvää poikittaista vatsalihasta, kuten muitakin kehon lihaksia, voidaan harjoittaa erilaisten ja eritasoisten harjoitteiden avulla. Liikekontrollihäiriö on kuitenkin yksilöllistä ja harjoitteet laaditaankin aina asiakkaan ongelmien mukaan.

Harjoittelun apuna käytetään esimerkiksi teippiä, omia sormia tai peiliä. Lisäksi Fysiolta nyt erityisesti syvien harjoitteluun suunniteltu Stabilizer -painemittari! Mittarista näet, että teet hallintaharjoitteet hallitusti ja laadullisesti, eikä sinun tarvitse enää miettiä, teetkö liikkeet oikein!