MDT-terapia

MDT-terapia

McKenzie menetelmä® Mekaaninen diagnostisointi ja terapia® (MDT) on erityisesti rangan,  käsien ja jalkojen tutkimis- ja hoitomenetelmä, jossa potilaan oma rooli kuntoutuksessa on merkittävässä osassa. MDT menetelmä on maailmalla laajasti käytössä ja myös paljon tieteellisesti tutkittu menetelmä.

Hoidon tavoitteet:

  • Kivun poisto
  • Palauttaa rangan täydellinen toiminta
  • Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja progressiivinen paheneminen

MDT terapeutit ovat koulutettu tutkimaan laajasti tuki- ja liikuntaelimistöä. MDT tutkimismenetelmää voidaan hyödyntää tehokkaasti rankaan ja raajoihin liittyvien ongelmien diagnostisoinnissa. MDT tutkimismenetemä on turvallinen ja luotettava ja usein päästään todella tarkkaan diagnoosiin, jonka jälkeen tehdään asiakkaalle juuri hänen vaivaan soveltuva hoitosuunnitelma. Kuvantamismenetelmiä (MRI, CT, RTG) ei juurikaan tarvita, vaan MDT tutkimisella saadaan selville, sopiiko tämä menetelmä kyseiselle asiakkaalle.

Terapia koostuu tarkoista harjoitteista, ryhdin korjaamisesta ja hallinnasta sekä ensiapu-ohjeiden opettamisesta uusien oireiden varalle. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma hänen kipunsa, sentralisaatio-ilmiön ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella. Harjoitukset alkavat AINA ensin potilaan suorittamilla asennoilla ja liikkeillä, ja vasta, jos on tarpeellista edetään vähitellen terapeutin suorittamiin tekniikoihin. Näistä itsehoito harjoituksista muodostuu potilaalle yksilöllinen mahdollisen seuraavan ensiapu ennaltaehkäisemään oireiden paheneminen.

MDT menetelmän mukaisessa hoidossa asiakkaan oma rooli on merkittävässä osassa, asiakasta opetetaan hoitamaan itse itsensä ja tarvittaessa hyödynnetään terapeutin tekemiä tekniikoita kuten mobilisaatio tai manipulaatio. Mikäli terapiassa löydetään selkeä syy vaivoille ja todetaan sen olevan MDT menetelmällä hoidettavissa ja asiakas motivoituu noudattamaan hoitosuunnitelmaa tulokset voivat olla erinomaisia.

 

Lähde: mckenzieinstitute.org