Neurologinen kuntoutus

Neurologisella kuntoutuksella parannetaan kuntoutujan toimintakykyä

Neurologinen kuntoutus on tavoitteellista toimintaa ja harjoittelua, jolla pyritään palauttamaan kuntoutujan toimintakykyä neurologisen sairauden yhteydessä ja/tai vammautumisen jälkeen. Kuntoutuksella pyritään siihen, että kuntoutuja tulisi mahdollisimman hyvin toimeen omassa elinympäristöstään ja selvityisi omien tavotteidensa mukaisesti myös arkisissa askareissaan. Kuntoutuksen tavoitteena on myös motivoida kuntoutujaa omatoimiseen harjoitteluun jokaisen omanlaisessa elämäntilanteessa. Kuntoutuksen tavoitteet laaditaan aina yksilöllisesti ja kuntoutujan ja mahdollisesti hänen lähipiirin kanssa yhdessä.

 

Fysio 2000 tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille neurologista fysioterapiaa ja toimintaterapiaa mm. seuraavissa asiakasryhmissä:

  • aivoverenkiertohäiriön sairastaneet (aivohalvaus, aivoinfarkti)
  • aivo- ja selkäydinvammaiset
  • lihassairaudet (MS-tauti, ALS, Parkinsonin tauti, muut lihassairaudet)
  • harvinaiset neurologiset sairaudet
  • CP -vammaiset
  • epilepsia

Suurin osa neurologisen fysioterapian asiakkaista tulee kuntoutukseen maksusitoumuksella, joiden maksaja tahoina ovat yleensä KELA, vakuutusyhtiöt tai kuntayhtymät/terveyskeskukset. Tällä hetkellä KELA:n vaativan kuntoutuksen toteutus tapahtuu Ilmajoen toimipisteestä käsin.

Fysio 2000 neurologinen fysioterapia voi olla esimerkiksi perinteistä lihasvoima- ja liikkuvuusharjoittelua matolla, mattoplintillä (Ilmajoki) tai tuolilla. Se voi olla myös tasapaino- ja kävelyharjoittelua painokevennetyllä kävelymatolla (Ilmajoki) tai käden ja yläraajan toiminnan harjoittelua yhdessä toimintaterapeutin kanssa. Fysioterapiaa voidaan toteuttaa myös allasterapiana tai osittain esteettömillä kuntosalilaitteilla, jotka on suunniteltu neurologisille kuntoutujille.

Fysio 2000 tarjoaa moniammatillista kuntoutusta, jossa toimintaterapeutti ja fysioterapeutti yhdessä kuntoutujan kanssa toteuttavat neurologista kuntoutusta sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Toimintaterapian ja fysioterapian yhdistelmästä on meillä hyvät kokemukset.

“Oikeanlainen ammatti-ihmisten tekemä kuntoutus on ollut avainasemassa mun toipuessa tästä vakavasta onnettomuudesta.”

Joni Putkonen