Polkupyöräergometritesti

Polkupyöräergometritesti

Selvitä maksimaalinen hapenottokyky ja kuntotaso!
Testi sopii urheilijoille ja terveysliikkujille.

Testi mittaa sydämen ja verenkiertoelimistön kuntoa. Testin perusteella saadaan arvio maksimaalisesta hapenottokyvystä, jonka perusteella asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen liikuntaohjelma sykesuosituksineen eri kestävyyden osa-alueille.

Terveelle urheilijalle voidaan tehdä maksimaalinen testi, jolloin poljetaan totaaliseen uupumukseen saakka. Kuntoilijoille tehdään submaksimaalinen testi, jolloin kehoa ei rasiteta aivan loppuun asti. Testin kesto on 10-20 minuuttia.

Testitulokset kertovat:

  • Maksimaalinen hapenottokyky (l/min ja ml/kg/min)
  • aerobinen kynnys (kynnyssyke)
  • anaerobinen kynnys (kynnyssyke)
  • oletko harjoitellut oikein (kestävyysominaisuuksia)
  • testipalautteessa kerrotaan myös perus-, vauhti- ja maksimaalisen kestävyysharjoittelun vaikutuksia elimistöön ja annetaan tietoa näiden kestävyysalueiden harjoittelusta

Polkupyöräergometritestejä teemme tällä hetkellä Seinäjoen Pulssin -, sekä Ilmajoen toimipisteellä.

Miten polkupyöräergometritesti tehdään?

Testissä poljetaan ergometriä 3-4 minuutin välein nousevalla kuormituksella 85 % syketasoon ikää vastaavasta tai aiemmin mitatusta maksimisykkeestä. Kuormituksen aikana testaaja seuraa asiakkaan sykettä ja verenpainetta. Näin ollen testi toimii myös erinomaisena verenkiertoelimistön kuntotarkastuksena.

Testi lopetetaan, kun tavoitesyke (85 % laskennallisesta maksimisykkeestä) täyttyy tai kun testattava ei enää kykene pitämään yllä riittävää poljinnopeutta. Tavoitteena on pitää kierrosnopeus koko testin ajan tasaisena, polkunopeuden ollessa 60-80 kierrosta minuutissa. Testin aikana kuormituksen rasittavuutta arvioidaan Borgin asteikolla (6-20), jossa 6 tarkoittaa erittäin kevyttä olotilaa (esim. vuodelepoa) ja 19 on kovin rasitus, johon koskaan olet joutunut. Tällä kuormituksen rasittavuudella tarkoitetaan yleistä, sisäistä tuntemusta testin aikana.

Valmistautumisohje polkupyöräergometritestiin

  • Vältä kovaa fyysistä rasitusta testiä edeltävän vuorokauden aikana
  • Alkoholin käyttöä tulee välttää 24 h ennen testiä
  • Kahvia ja kofeiinipitoisia tuotteita, sekä tupakointia tulee välttää vähintään 4h ennen testiä
  • Olethan varmasti terveenä testiä varten? Sairasta tai juuri sairaana ollutta henkilöä ei saa testata