Polkupyöräergometritesti

Polkupyöräergometritesti

Selvitä maksimaalinen hapenottokyky ja kuntotasosi

Testi mittaa sydämen ja verenkiertoelimistön kuntoa. Testin perusteella saadaan arvio maksimaalisesta hapenottokyvystä, jonka perusteella asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen liikuntaohjelma sykesuosituksineen eri kestävyyden osa-alueille. Ergometritesti soveltuu tavallisille kuntoilijoille ja terveysliikkujille.

Terveelle urheilijalle voidaan tehdä maksimaalinen testi, jolloin poljetaan totaaliseen uupumukseen saakka.

Submaksimaalinen testi taas tehdään kaikille terveille kuntotasostaan kiinnostuneille, tällöin kehoa ei rasiteta aivan loppuun asti. Testin kesto 10-20minuuttiin.

Polkupyöräergometritestejä teemme tällä hetkellä Seinäjoen keskustan sekä Sorsanpesän ja Ilmajoen FYSIO 2000 toimipisteellä.

Kestävyyskunto

Kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto, lihasten aineenvaihdunta, hermoston toiminta sekä psyykkiset tekijät. Säännöllinen aerobinen harjoittelu parantaa kestävyyskuntoa ja vähentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin, aikuisiän diabetekseen sekä saattaa jopa pidentää elinikäennustetta.

Testin tulokset:

  • testissä saadaan selville maksimaalinen hapenottokyky (l/min ja ml/kg/min)
  • aerobinen kynnys (kynnyssyke)
  • anaerobinen kynnys (kynnyssyke)
  • oletko harjoitellut oikein (kestävyysominaisuuksia)
  • testipalautteessa kerrotaan myös perus-, vauhti- ja maksimaalisen kestävyysharjoittelun vaikutuksia
  • elimistöön ja annetaan tietoa näiden kestävyysalueiden harjoittelusta

 

 

Miten polkupyöräergometritesti tehdään?

Testissä poljetaan ergometriä 3-4 minuutin välein nousevalla kuormituksella 85 % syketasoon ikää vastaavasta tai aiemmin mitatusta maksimisykkeestä. Kuormituksen aikana testaaja seuraa asiakkaan sydänfilmiä, sykettä ja verenpainetta. Näin ollen testi toimii myös erinomaisena verenkiertoelimistön kuntotarkastuksena.

Testi lopetetaan, kun tavoitesyke (85 % laskennallisesta maksimisykkeestä) täyttyy tai kun testattava ei enää kykene pitämään yllä riittävää poljinnopeutta. Tavoitteena on pitää kierrosnopeus koko testin ajan tasaisena, polkunopeuden ollessa 60-80 kierrosta minuutissa. Testin aikana kuormituksen rasittavuutta arvioidaan Borgin asteikolla (6-20), jossa 6 tarkoittaa erittäin kevyttä olotilaa (esim. vuodelepoa) ja 19 on kovin rasitus, johon koskaan olet joutunut. Tällä kuormituksen rasittavuudella tarkoitetaan yleistä, sisäistä tuntemusta testin aikana.

Valmistautumisohje polkupyöräergometritestiin

  • Vältä kovaa fyysistä rasitusta testiä edeltävän vuorokauden aikana
  • Alkoholin käyttöä tulee välttää 24 h ennen testiä
  • Kahvia ja kofeiinipitoisia tuotteita, sekä tupakointia tulee välttää vähintään 4h ennen testiä
  • Olethan varmasti terveenä testiä varten? Sairaana olevaa tai juuri sairaana ollutta henkilöä ei saa testata