Toimintaterapia

Toimintaterapia kehittää toimintakykyä

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Terapiassa pyritään vaikuttamaan yksilön toimintamahdollisuuksiin, joita saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset, sairaudet tai vammat. Terapian avulla toimintakykyä ja kehitystä pyritään edistämään ja ylläpitämään opastamalla yksilö löytämään ja hallitsemaan keinoja huolehtia itsestään, olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, tekemään työtä tai opiskelemaan, viettämään vapaa-aikaa ja leikkimään.

Toimintakykyä ja toimintaterapian tarvetta arvioidaan esimerkiksi testeillä, haastattelemalla ja havainnoimalla sekä eri toimintamuotojen avulla. Toimintamuodot vaihtelevat potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan, ja niitä sovelletaan mahdollisimman mielekkään kuntoutuksen aikaansaamiseksi.

Seinäjoen toimipisteessä toimintaterapiassa käytämme myös esimerkiksi sorminäppäryyttä lisäävää ruuvausalustaa, jossa asiakas saa toteuttaa yhdessä sovittua projektia, kuten esimerkiksi linnunpöntön tekemistä.

“Oikeanlainen ammatti-ihmisten tekemä kuntoutus on ollut avainasemassa mun toipuessa tästä vakavasta onnettomuudesta.”

Joni Putkonen

Moniammatillisuus

Meillä toimitaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kokonaisvaltaisen kuntoutuksen mahdollistamiseksi. Tiimiämme rikastuttaa fysio- ja toimintaterapiapalvelujen lisäksi muun muassa sosionomi ja lähihoitaja. Toimintaterapiassa keskitytään asiakkaalle mielekkääseen arkeen ja pyritään löytämään keinoja mahdollisimman helppoon ja toimivaan elämään omassa toimintaympäristössä. Fysioterapian avulla keskitytään useammin puolestaan asiakkaan fyysisiin ominaisuuksiin ja toimivaan kehoon. Toiminta- & fysioterapeuttiemme yhteistyöllä saamme asiakaslähtöisen paketin kasaan, jolla otamme huomioon asiakkaan kehon, mielen ja arkiympäristön kuntoutuksen.