Toimintaterapian vaiheet

Perusoletukset toiminnasta

Ihmisen perusolemukseen kuuluu tarve toimia. Toiminta jäsentää aikaa ja luo rakenteen elämälle. Itselle mielekäs toiminta on merkittävä osa terveyttä ja hyvinvointia. Se mitä me teemme, rakentaa olennaisesti identiteettiämme. Tämän vuoksi toiminnalla on usein terapeuttisia vaikutuksia.

Prosessin vaiheet

 • Toimintaterapiaan tulo
  • Toimintaterapiaan pääset lääkärin lähetteellä, vakuutusyhtiön kautta tai Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksella. Toimintaterapiaan pääset myös toki omakustanteisena. Ota meihin yhteyttä ja kysy tarjous!
  • Fysioterapia-asiakkaana voit tarpeen tullen keskustella toimintaterapian mahdollisuudesta fysioterapeuttisi kanssa. Moniammatillisena tiiminä kartoitamme tilanteesi ja arvioimme toimintaterapian tarvetta. (Toimintaterapiatarpeen kartoitus fysioterapian yhteydessä ei sisällä lisäkustannuksia).
 • tilannekartoitus ja yhteisten lähtökohtien luominen
  • Tilannekartoituksessa haastattelemme asiakasta ja mahdollisuuksien mukaan asiakkaan lähiomaisia sekä vastaamme terapian toteutusta koskeviin kysymyksiin.
 • arviointi
  • Toimintakykyä ja toimintaterapian tarvetta arvioidaan esimerkiksi standardeilla testeillä, haastattelemalla ja havainnoimalla sekä erilaisten toimintamuotojen avulla.
 • tavoitteiden ja suunnitelman laadinta
  • Toimintaterapia on tavoitteellista kuntoutusta ja on erityisen tärkeää, että laadimme yhdessä asiakkaan kanssa motivoivat, tarpeeksi haastavat, mutta myös mielekkään toiminnan avulla saavutettavat tavoitteet.
 • toteutus
  • Toimintamuodot vaihtelevat potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan, ja niitä sovelletaan mahdollisimman mielekkään kuntoutuksen aikaansaamiseksi. Teemme koti-, päiväkoti-, esikoulu, ja -koulukäyntejä. Toimintaterapiaan voidaan toteuttaa myös vastaanottokäyntinä tai esimerkiksi Tuurin tallilla eläinavusteisena toimintaterapiana.
  • Lähimmäiset ovat avainasemassa asiakaslähtöisessä kuntoutuksessa ja konsultoimme mielellämme muitakin kuntoutuksen tahoja yhteistyön mahdollistamiseksi.
 • suunnitelman arviointi/muokkaus
  • Toimintaterapian toteutukseen kuuluu vahvasti jatkuva arviointi käyntien yhteydessä. Asiakkaan omat mieltymykset, voimavarat ja näkemykset ovat terapian keskiössä, jotta terapia olisi tehokasta ja mahdollisimman asiakaslähtöistä.
 • tulosten arviointi
  • Terapiajakson loppupuolella arvioidaan tavoitteiden toteutumista. Tähän käytetään useimmiten samoja menetelmiä kuin alkuarvioinnissa, jotta edistyminen olisi helpointa huomata.
  • Loppupalautteessa mukana voivat olla asiakas ja asiakkaan lähiomaiset. Käymme läpi terapian tulokset ja terapian mahdollisen jatkamisen uusin tavoittein.
 • terapian päättyminen
  • Konsultoimme ja ohjaamme mielellämme sinua eteenpäin toimintaterapian loputtua moniammatillisen tiimin tukemana!

Toimintaterapian asiakasryhmät

Toimintaterapian mahdollisuuksia on yhtä monia kuin on ihmisiäkin.

Jokainen asiakas arvioidaan yksilöinä samanlaisista diagnooseista tai haasteista huolimatta. Kahdelle saman diagnoosin omaavalle ihmiselle itsestä huolehtimisen, tuottavuuden ja vapaa-ajan toimintoihin osallistuminen ja niistä suoriutuminen, sekä toimintojen merkitykset voivat olla hyvinkin erilaiset.

Niin sanottuja tyypillisiä asiakasryhmiä ovat lapset, joilla on karkea- ja hienomotorisia haasteita tai neuropsykiatrista oirekuvaa kuten tarkkaavaisuushäiriöitä. Toimintaterapia mielletäänkin monesti lasten terapiana. Meillä Fysio2000:lla on paljon kaiken ikäisiä asiakkaita, joiden haasteet vaihtelevat.

On tärkeää muistaa, että ihminen otetaan toimintaterapiassa kokonaisvaltaisesti huomioon ja haasteet voivat olla moninaisia. Oli sinulla tai läheiselläsi sitten neurologisia, neuropsykologisia, traumaperäisiä, mielenterveyteen tai mihin tahansa muuhun toiminnallisuuteen negatiivisesti vaikuttavia haasteita, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!