Kiertäjäkalvosin – ongelmia olkapään ja lapaluiden alueella

Jumppakuminauhalla voi helposti harjoituttaa olkapäitä sekä lapaluiden aluetta kotonakin

Olkapään alueen kipujen yhteydessä törmää usein sanaan kiertäjäkalvosinoireyhtymä. Tämä kuvaa tietynlaista kipua tai toiminnan häiriötilaa olkapään ja lapaluun alueella, ja voi haitata merkittävästi jopa arkea ja työntekoa. Jatkuvat kivut  olisi hyvä tutkia aina fysioterapeutin kanssa, sillä oikeanlaiset liikeharjoitteet ja lihaskireyksien lievittäminen takaavat suurimmassa osassa tapauksia kivuttoman ja toimivat lopputuloksen.

Usein ajatellaan, että kiertäjäkalvosin on yksittäinen lihas olkapäässä, mutta tämä ei pidä paikkaansa, sillä terminä kiertäjäkalvosin tarkoittaa useammasta lihaksesta muodostuvaa ryhmää. Näitä lihaksia ovat ylempi lapalihas (musculus supraspinatus), pieni liereälihas (m. teres minor), alempi lapalihas (m. infraspinatus) ja lavanaluslihas (m. subscapularis). Näiden lihasten tärkein tehtävä on tukea ja tasapainottaa olkaniveltä, sekä tuottaa olkavarren  ulko- ja sisäkiertoon voimaa.

Kiertäjäkalvosimen lihakset voivat vammautua traumaattisesti kaatuessa, tai niihin voi tulla vaurioita toistuvan epäedullisen kuormituksen seurauksena. Tyypillisimpiä oireita kiertäjäkalvosimen ongelmille ovat olkanivelen liikerajoitukset, kipu, olkapään alueen ja käsivarren puutuminen, tunnottomuus tai voiman heikentyminen kivun vuoksi. Kaularankaperäiset ongelmat voivat myös säteillä olkaniveleen ja kyynärvarteen, ja se usein sekoitetaan kiertäjäkalvosin oireyhtymään. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää selvittää oireiden perimmäinen syy esimerkiksi fysioterapeutin kanssa. Kipujen perimmäinen syy on usein esimerkiksi epätasapaino lihaksissa (kireydet ja toiminnan häiriöt) sekä jatkuva vääränlainen kuormitus. Näiden seurauksena kipu voi oireilla myös limapussintulehduksena (bursiitti). Hyvä ryhti ja lapojen asento sekä koko hartiarenkaan toimivuus ylläpitävät olkapäiden hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät kipujaksoja.

Paineilmalla toimivat HUR:n kuntosalilaitteet, mahdollistavat harjoittelun pienelläkin vastuksella

Kiertäjäkalvosimen lihasryhmän hyvä lämmittely ja aktivointi on erittäin tärkeää ennen urheilusuoritusta, varsinkin lajeissa, joissa olkapäähän kohdistuu voimakasta vetoa, kiertoa tai vääntöä. Esimerkiksi penkkipunnerrusta tai muita työntäviä liikkeitä salilla tehdessä, heittolajeissa ja uinnissa nämä lihakset kannattaa lämmitellä huolellisesti rasitusvammojen estämiseksi.

Fysioterapiassa koko hartiarenkaan toiminta tutkitaan; millainen on ryhti, lapojen toiminta ja olkapäiden liikkuvuus. Toimintaa havainnoidaan esimerkiksi kuntosalilla tai itselle kipua tuottavassa toiminnassa. Asiakas saa aina mukaan tilannetta tukevan oman harjoitusohjelman, jota voi toteuttaa oman tarpeen mukaan joko kuntosalilla tai kotiharjoitteina. Lihaskireyksiä lievitetään ja lihasten tasapainoa parannetaan myös manuaalisilla käsittelyillä. Tasapainon löytyessä myös kiputilanne usein helpottaa. Kipua voidaan hoitaa myös shockwave- tai LPG-laitteilla ja akupunktiolla. Jokaisen asiakkaan tilanne tulee aina arvioida erikseen ja fysioterapiassa edetään terapeutin ja asiakkaan hyvällä yhteistyöllä.