Kuinka usein tulisi käydä fysioterapiassa?

Kuinka usein fysioterapiassa tulisi käydä?
Käyntitiheys on vaihtelevaa, joka riippuu aina taustasyystä ja ongelman kestosta, mutta muutama ohjesääntö on, mitä voidaan pitää yleisesti pätevänä kaikille.

Jokaisen tulisi käydä vähintään 1 – 2 kertaa vuodessa fysioterapiassa säännöllisesti tarkastuttamassa ryhti, lihaskunto, kehonkoostumus, nivelen liikelaajuudet, sekä kestävyyskunto. Näillä testeillä saadaan kattava tieto siitä, missä kunnossa keho tällä hetkellä on, ja sen perusteella laaditaan hoitosuunnitelma, miten jatkossa kannattaa menetellä.
Jos työ on raskasta, ja kuormittaa jotakin aluetta jatkuvasti, tulisi lihakset käydä hierottamassa 1 x kuukaudessa, joissakin tapauksissa jopa 2 x kuukaudessa.

Säännöllinen lihashuolto pitää lihakset elastisina, ja ehkäisee kiputiloja, joiden vuoksi joudutaan olemaan sairaslomalla useista viikoista kuukausiin. Säännöllinen fysioterapia on työnantajankin osalta erittäin kannattava ratkaisu.
Työntekijän pitäminen sairaslomalla on kallista!! Sen lisäksi sairaslomalla olevan työntekijän tilalle joudutaan etsimään tuuraaja ja mahdollisesti kouluttamaan tämän entisen työntekijän tehtävään. Työtehokkuus on aivan eri luokkaa, kun työntekijä voi fyysisesti ja henkisesti hyvin. Monet yritykset ovat huomanneet tämän, ja pyrkivätkin tarjoamaan jokaiselle työntekijälle 5 – 10 x kertaa vuodessa fysikaalista hoitoa, jotta työntekijät pysyisivät työkykyisinä mahdollisimman pitkään.

Autojakin huolletaan säännöllisesti – huollathan sinäkin itseäsi!