Yksilöfysioterapia

Yksilöfysioterapia

Yksilöfysioterapia

Fysioterapia on työkyvyn, toimintakyvyn sekä liikkumisen edistämistä ja kuvin poistamista, johon fysioterapia pyrkii vaikuttamaan häiriöiden korjaamisella sekä ennaltaehkäisevällä toiminnalla.

Fysioterapian ensimmäinen vaihe on kuntoutujan liikkumisen ja toimintarajoitteiden arviointi. Näiden avulla meidän ammattilaisemme laativat perusteellisen fysioterapiasuunnitelman, joka on jokaiselle yksilölle tarkasti räätälöity.

Fysio2000 pyrkii räätälöimään jokaisen fysioterapiasuunnitelman hyvin yksilöllisesti, jotta päästään parhaisiin mahdollisiin tuloksiin, ja jotta ne ovat mahdollisimman monipuolisia. Yksilöfysioterapia onkin tehokkaimpia fysioterapian muotoja.