Yritys

Fysio 2000 - Sana meistä

Yrityksen visio ja missio

FYSIO 2000 visio on olla yritys, joka antaa henkilöstölle mahdollisuuden kehittyä omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaan. Moniammatillinen työote mahdollistaa ammatillista vuoropuhelua ja takaa asiakkaan kokonaisvaltaisen huomioimisen. Yrityksen kasvu luo edellytyksiä uralla etenemiseen sekä mahdollistaa pysymisen alan kehityksen kärjessä. FYSIO 2000:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa fysioterapia-alan muutoksessa sekä uuden SOTE:n tullessa voimaan kasvamalla Etelä-Pohjanmaan alueella vahvimmaksi palveluntuottajaksi omalla toiminta-alueellaan. Tavoitteenamme on lisätä uusia erikoisaloja tiimiimme.

FYSIO 2000 missio on lisätä terveyttä ja aktiivisuutta, työ- ja toimintakykyä asiakkaittemme elämään. Yrityksen strategia perustuu laadukkaaseen palveluun, moniammatillisen työotteen tuomaan kilpailuetuun sekä nykyaikaiseen tapaan yhdistää kaksi toisiansa tukevaa yrityksen ydintoimialaa: kuntosalin ja fysioterapian. Yrityksen toiminnan perusta on monipuolisuudessa; isotkaan kansalliset muutokset toimialalla eivät ole uhkana kannattavuudelle.

Vahvana vierellä

FYSIO 2000 on lakeudella syntynyt ja Kyrönjoen tyrskyissä vahvistunut hyvinvoinnin välittäjä, jonka toimintatavat ovat syvällä eteläpohjalaisessa mentaliteetissa. Olemme luotettava kumppani, joka pitää sen minkä lupaa. 

Me autamme sinua onnistumaan, tuemme sinua tavoitteissasi ja kannustamme tekemään myös ne jumpat, jotka muuten jäisivät tekemättä.

 

Yrityksen arvot

Fysio2000 arvot ovat ohjenuorana yrityksen matkalla kohti tulevaisuutta:

moniammatillisuus

A asiakaslähtöisyys

T tavoitteen asettelu

K kasvu ja kehittyminen

A asiakasta aktivoiva

Ota meihin yhteyttä