Yritys

Fysio 2000 on nyt Fysios

Nimi muuttuu, mutta samat tutut ammattilaiset ovat edelleen hoitamassa ja tukemassa kaikissa kuntoutukseen ja kuntosaliin liittyvissä kysymyksissä.

Fysios on valtakunnallinen terapiaketju, johon kuuluu yli 100 toimipistettä yli 50 paikkakunnalla ja se työllistää jo 1 000 alan ammattilaista. Fysios on ollut 1.2.2022 alkaen osa Mehiläinen-konsernia.  Lue lisää www.fysios.fi

Yrityksen missio ja visio

FYSIO 2000:nen missio on lisätä terveyttä ja aktiivisuutta, työ- ja toimintakykyä asiakkaittemme elämään. Yrityksen strategia perustuu laadukkaaseen palveluun, moniammatillisen työotteen tuomaan kilpailuetuun sekä nykyaikaiseen tapaan yhdistää kaksi toisiansa tukevaa yrityksen ydintoimialaa: kuntosalin ja fysioterapian.

FYSIO 2000:nen visio on olla yritys, joka antaa henkilöstölle mahdollisuuden kehittyä omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaan. Moniammatillinen työote mahdollistaa ammatillista vuoropuhelua ja takaa asiakkaan kokonaisvaltaisen huomioimisen. Yrityksen kasvu luo edellytyksiä uralla etenemiseen sekä mahdollistaa pysymisen alan kehityksen kärjessä.

FYSIO 2000:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa fysioterapia-alan muutoksessa sekä uuden SOTE:n tullessa voimaan kasvamalla Etelä-Pohjanmaan alueella vahvimmaksi palveluntuottajaksi omalla toiminta-alueellaan. Tavoitteenamme on lisätä uusia erikoisaloja tiimiimme.

Välitämme aidosti asiakkaista, ja erityisesti työntekijöistä. Välittäminen ilmenee luottamuksena, yksilön kunnioittamisena ja arvostuksena.

Missionamme on auttaa asiakasta ja
työntekijää heidän yksilöllisellä matkallaan kohti parempaa hyvinvointia.

Visionamme on olla avaruuden paras työpaikka ja tarjota ylivertaisia asiakaskokemuksia.

Työskentelemme moniammatillisena tiiminä niin, että asiakkaamme ja työntekijämme ovat motivoituneita ja sitoutuneita.

Vahvana vierellä

FYSIO 2000 on lakeudella syntynyt ja Kyrönjoen tyrskyissä vahvistunut hyvinvoinnin välittäjä, jonka toimintatavat ovat syvällä eteläpohjalaisessa mentaliteetissa. Olemme luotettava kumppani, joka pitää sen minkä lupaa. 

Me autamme sinua onnistumaan, tuemme sinua tavoitteissasi ja kannustamme tekemään myös ne jumpat, jotka muuten jäisivät tekemättä.

Ota meihin yhteyttä